1/ Ingyenes

– Kivitelező keresése, valamint árajánlatkészítés a Megrendelői regisztrációt követően.

2/Ingyenes

– Alapcsomagunkban minden költség nélkül megkeressük Önnek a legmegfelelőbb szakipari Kivitelezőt, az Ingyenes árajánlatkészítést, amely tartalmazza a Kivitelezők által biztosított 5-10%-os kedvezményt és amennyiben megfelelő az árajánlat, úgy a szakipari Kivitelezővel történő összekapcsolását is. ( Ebben a csomagban nem tudjuk a Megrendelőknek biztosítani a szakjogász által összeállított dokumentumainkat, szerződéseinket, amelyek szükségesek a kivitelezéshez.)

3/ Alap

csomagunkban megkeressük Önnek a legmegfelelőbb szakipari Kivitelezőket, akik Ingyenesen elkészítik Önnek az árajánlatukat, amely tartalmazza a Kivitelezők által biztosított 5-10%-os kedvezményt és amennyiben megfelelő az árajánlat, úgy a szakipari Kivitelezővel történő összekapcsolást.
– Cégünk a Kivitelezők és Megrendelők közötti pártatlan közvetítőként biztosítja a Megrendelőknek a kivitelezéshez kapcsolatos szakjogász által elkészített dokumentumokat, szerződéseket, amelyek maximálisan képviselik a kivitelezéshez kapcsolódóan a Megrendelői érdekeket.
– Kivitelezés közbeni folyamatos, napi ellenőrzését a Kivitelező cégeknek.

Basic csomag esetében Cégünk díjazása a bruttó kivitelezési ár 2%-a. (2mFt-os kivitelezés esetén 40eFt)Díja 2%, de min.: 40eFt.

4/ Professzionális

csomagunkban megkeressük Önnek a legmegfelelőbb szakipari Kivitelezőt, akik Ingyenesen elkészítik önnek az árajánlatukat, amely tartalmazza a Kivitelezők által biztosított 5-10%-os kedvezményt és amennyiben megfelelő az árajánlat, úgy a szakipari Kivitelezővel történő összekapcsolást.

Cégünk a Kivitelezők és Megrendelők közötti közvetítőként biztosítja a Megrendelőknek a kivitelezéshez kapcsolatos szakjogász által elkészített dokumentumokat, szerződéseket.

Cégünk KÖZVETíTŐI bankszámlával rendelkezik, ennél fogva Cégünk harmadik, pártatlan félként a Megrendelő által a Cégünk KÖZVETíTŐI bankszámlájára utalt kivitelezési részösszegek kifizetése nem történik meg a Kivitelező irányába, ameddig azt Megrendelő egy Teljesítési igazolással, vagy írásbeli Megrendelői hozzájárulással nem igazolja le. Kizárólag a Megrendelő által aláírt Teljesítési igazolás, vagy írásbeli Megrendelői hozzájárulás cégünkhöz történő eljuttatása esetén történhet meg a Vállalkozók irányába a vállalkozási díj átutalása. Közvetítői bankszámlán elhelyezett összegek felett kizárólag Megrendelő rendelkezhet, ennél fogva egy teljesített kivitelezés esetén a Teljesítési igazolás, vagy Megrendelői írásbeli hozzájárulás cégünkhöz történő eljuttatását követően a Kivitelező bankszámlájára történik meg az átutalás. / Szóbeli hozzájárulást cégünknek nem áll módjában elfogadni, kizárólag írásos hozzájárulást. Teljesítetlen kivitelezés esetén Megrendelői írásbeli kérés alapján a közvetítői számlán elhelyezett összeg kizárólag a Megrendelő bankszámlájára kerülhet visszautalásra. Ebben az esetben a Kivitelezőnek köszönhető szerződésszegés részleteit írásban szükséges eljuttatni a cégünkhöz, mint például, ha nem teljesített, részben, vagy hibásan teljesített a Kivitelező.

Professzionális csomagunkat mindenkinek ajánljuk, aki maximális biztonságban szeretné tudni a foglalós összegeket, valamint a kifizetendő vállalkozási összegeket.

Kivitelezés közbeni folyamatos, napi ellenőrzését a Kivitelező cégeknek.

Professzionális csomag esetében Cégünk díjazása a bruttó kivitelezési ár 3%-a. (2mFt-os kivitelezés esetén 60eFt) Díja 3%, de min. 60eFt.

5/Vendég

csomagunkat azoknak ajánljuk, akik már kiválasztották a Kivitelezőt, akivel szeretnék megvalósítani a kivitelezési munkákat, de korábban még nem dolgoztak együtt, így nem ismeri a kivitelezőt, ennél fogva nem bízik meg a Kivitelezőben maradéktalanul, nem mer számára előleget kifizetni, tart attól, hogy a kivitelezés közben eltűnik a kifizetett pénzekkel a kivitelező. Fél attól, hogy a kifizetett összegeket nem tudja leigazolni egy estleges jogi vita esetén. Nem kap számlát a Kivitelezőtől, vagy csak a munkák egy részére állít ki önnek számlákat a Kivitelező, akkor a Guest csomag önnek a legmegfelelőbb.

Ha Ön nem a Cégünkkel leszerződött Kivitelezővel szeretne együtt dolgozni, ha Ön már kiválasztott egy rokonszenvesnek tűnő Kivitelezőt, de szeretné leellenőrizni, hogy az Ön által kiválasztott cég-cégek ténylegesen is végezhetnek építőipari munkákat, amely cégeknek élő az adószámuk, nem állnak felszámolás, csődeljárás, végelszámolás, vagy akár eltiltás hatálya alatt, úgy ezeket a Cégünk ellenőrzi Önnek és a kivitelezési munkák befejeztéig folyamatosan ellenőrzés alatt tartja napi rendszerességgel.

Ha Ön azt szeretné, hogy a kivitelezés ideje alatt a munkálatok befejeztéig biztonságban legyen a pénze, úgy önnek a Guest csomagot ajánljuk.

Cégünk KÖZVETíTŐI bankszámlával rendelkezik, ennél fogva a Cégünk harmadik, pártatlan félként a Megrendelő által a Cégünk KÖZVETíTŐI bankszámlájára utalt kivitelezési részösszegek kifizetése nem történik meg a Kivitelező irányába, ameddig azt Megrendelő egy Teljesítési igazolással, vagy írásbeli Megrendelői hozzájárulással nem igazolja le. Kizárólag a Megrendelő által aláírt Teljesítési igazolás, vagy írásbeli Megrendelői hozzájárulás cégünkhöz történő eljuttatása esetén történhet meg a Vállalkozók irányába a vállalkozási díj átutalása. Közvetítői számlán elhelyezett összegek felett kizárólag Megrendelő rendelkezhet, ennél fogva egy teljesített kivitelezés esetén a Teljesítési igazolás, vagy Megrendelői írásbeli hozzájárulás cégünkhöz történő eljuttatását követően a Kivitelező bankszámlájára történik meg az átutalás. / Szóbeli hozzájárulást cégünknek nem áll módjában elfogadni, kizárólag írásos Megrendelő általi hozzájárulást. Teljesítetlen kivitelezés esetén Megrendelői írásbeli kérés alapján a közvetítői számlán elhelyezett összeg kizárólag a Megrendelő bankszámlájára kerülhet visszautalásra. Ebben az esetben a Kivitelezőnek köszönhető szerződésszegés részleteit szükséges eljuttatni a cégünkhöz, mint például, ha nem teljesített, részben, vagy hibásan teljesített a kivitelező.

Kivitelezés közbeni folyamatos, napi ellenőrzését a Kivitelező cégeknek.

Fennálló követelések (negatív információ)

A gazdálkodó szervezet által teljes bizonyító erejű magánokiratban elismert, lejárt tartozás az adósságára vonatkozóan.
Bíróság által az adós gazdálkodó szervezet tekintetében jogerősen megítélt követelés (ide értve a fizetési meghagyásos eljárást is).
A hitelező kérelmére az adós gazdálkodó szervezettel szemben a bíróság által jogerősen elrendelt felszámolási eljárásban a hitelező által a bírósághoz benyújtott kérelemben megjelölt követelés összege.

Megszüntetésre irányuló eljárás (negatív információ)

  • Felszámolási eljárás
  • Kényszertörlési eljárás
  • Végelszámolási eljárás
  • Hivatalból törlési eljárás

Más követelések -negatív információ

Ügyfél által bejelentett lejárt számlatartozások

Egyéb információk

Csoportos áfa alany (A csoportos adóalanyiság egy választható és csak az általános forgalmi adózás tekintetében érvényes adóalanyi formáció. A csoportban résztvevő tagok önálló forgalmi adóalanyisága megszűnik és a csoportos adóalanyiság időszakában a tagok együttesen minősülnek egy csoportazonosító számmal rendelkező adóalanynak.)
NAIH határozat (A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság hatósági határozatai és végzései.)

Negatív információ

-Csődeljárás;
-Végrehajtási eljárás alatt áll (Cégjegyzékben bejegyzett Cégközlönyben közzétett és/vagy NAV honlapon közzétéve);
-NAV kétféle adóslistáján való szereplés (180 napon túli, 100 millió Ft feletti adótartozás adósok listája, Jelentős adóhátralékosok listája);
-Törölt adószáma van (Cégjegyzékben bejegyzett Cégközlönyben közzétett és/vagy NAV honlapon közzétéve);
-Gazdasági Versenyhivatal elmarasztaló döntés született a cég ellen;
-Munkaügyi és/vagy munkavédelmi jogsértést elkövető a cég;
-Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósági eljárás volt a cég ellen (általában fogyasztóvédelmi bírság).
-Biztosítási intézkedés (A biztosítási intézkedés elrendelésének célja annak megakadályozása, hogy az adós a végrehajtás fedezetéül szolgáló vagyont elvonja. Biztosítási intézkedés akkor rendelhető el, ha például a követelés olyan határozaton alapul, amelynek alapján egyébként végrehajtási lapot lehetne kiállítani, de erre azért nincs lehetőség, mert a határozat még nem jogerős, vagy nem előzetesen végrehajtható, illetőleg a határozat jogerős ugyan, de a teljesítési határidő még nem telt le. Ugyancsak biztosítási intézkedés rendelhető el az olyan követelés érdekében, amely iránt belföldi bíróságnál házassági vagyonjogi keresetet indítottak, vagy pedig egyéb keresetet indítottak, s egyúttal a követelés létrejöttét, mennyiségét és lejártát közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolták.)
-Vagyonrendezési eljárás (A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V törvény 119. § – 124. §-a alapján kérelemre vagy hivatalból vagyonrendezési eljárásnak van helye, ha utóbb olyan vagyontárgy kerül elő, melynek azóta már törölt cég volt a tulajdonosa, vagy korlátolt felelősségű társaságban üzletrésszel rendelkező tag jogutód nélkül úgy szűnt meg, hogy üzletrészéről nem rendelkeztek, ideértve a végelszámolási és felszámolási eljárást is, ha az előkerült vagyontárgyról az eljárásokban rendelkezés nem történt.)
-Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató (Az állami adóhatóság a munkaügyi kapcsolatok rendezettsége törvényi feltételeinek más szervek eljárásában történő felhasználása céljából a honlapján folyamatosan nyilvánosságra hozza azoknak az adózóknak az adatait, akik (amelyek) tekintetében jogerős és végrehajtható közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította, hogy nem tettek eleget a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettségüknek.)
-Áfa bevallást be nem nyújtó adózó (Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 266. § l) pont alapján az állami adó- és vámhatóság a honlapján folyamatosan közzéteszi azoknak az adózóknak az adatait, akik áfa-bevallási kötelezettségüknek több mint két – egymást követő, a rá irányadó – bevallási időszakon keresztül nem tesznek eleget.)
-Büntetőjogi intézkedés
-Súlyos jogsértést elkövető webáruházat üzemeltető vállalkozás (Azon, súlyos jogsértést elkövető webáruházat üzemeltető vállalkozás, ahol a webáruház jogsértő magatartását a fogyasztóvédelmi hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, vagy a bíróság jogerősen megállapította.)
-Nem rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkező adózó (Az állami adó- és vámhatóság 2018.01.01-től külön nyilvánosságra hozza a be nem jelentett foglalkoztatottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján szereplő adózók közül azokat, akik az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerint nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének.)
-BMH jogerős közrendvédelmi bírság (A munkáltatók, fogadó szervezetek részére a harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásával kapcsolatban kiszabható közrendvédelmi bírságok, amelyeket az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság szab ki.)

Pozitív információk

-Kiemelt adózó;
-Köztartozásmentes adózó;
-Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósági pozitív listán szerepel (Azoknak a vállalkozásoknak a névsora, amelyeknél három országos vizsgálati program során sem talált semmilyen rendellenességet a hatóság, a megelőző egy évben pedig nem alkalmaztak velük szemben szankciót, illetve nem volt megalapozott panasz ellenük);
-Engedélyezett gazdálkodó (Európai Uniós közösségi vámszabályozási törvény alapján nyilvántartott pozitív EU lista. A listára azon vállalatok kerülhetnek fel, amelyek vámhatósági engedéllyel rendelkeznek, igazolták fizetőképességüket, és betartják az irányadó biztonsági előírásokat. Ha egy tagország kiállít egy ilyen igazolást, azt a többi tagország elismeri, és ezzel jelentősen egyszerűsödik egy másik tagállamban folytatott tevékenységéhez szükséges engedélyek kiadása).
-Kormányhatározat stratégiai partnerségről (Magyarország Kormánya és magyarországi nagybefektetők közötti megállapodás. A megállapodások célja, hogy elősegítsék a beruházásokat, növeljék a magyar beszállítók arányát, és K+F együttműködésre ösztönözzenek.)
-Kiemelt jelentőségű gazdasági szervezet (A csődtörvény alapján stratégiailag kiemelt jelentőségűnek minősíthető az a gazdálkodó szervezet, amelynek működése többek között nemzetbiztonsági, honvédelmi, rendvédelmi, energiabiztonsági, energiaellátási, iparbiztonsági, katasztrófavédelmi, vagy a lakosság alapvető közszolgáltatásokkal való ellátása szempontjából országos jelentőségűnek, vagy a lakosság távhőszolgáltatással vagy más közműszolgáltatással való ellátása szempontjából kiemelt vállalkozásnak tekinthető. Azok a cégek is ebbe a kategóriába kerülhetnek, amelyek nemzetgazdasági szempontból jelentős projekteket valósítanak meg, vagy amelyek a törvény által meghatározott országos közfeladatot látnak el.)
-Megbízható adózó (Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 261. § alapján az állami adó- és vámhatóság honlapján közzéteszi a minősítési eljárásban megbízható adózónak minősített adózók nevét, adószámát.)

 

VENDÉG csomag esetében Cégünk díjazása a bruttó kivitelezési ár 4%-a. (2mFt-os kivitelezés esetén 80eFt) Díja 4%, de min. 80eFt.

Telefon: +36 30 515 62 06 | E-mail: E-mail: info@mesterszakember.hu

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) | Adatkezelési tájékoztató (GDPR)

Építőipari Közvetítő Cég a teljes országban mindenhol.
Cégünknek sok más közvetítő céggel szemben nem az a célkitűzése, hogy több ezer regisztrált Generálkivitelező és Vállalkozó legyen az adatbázisunkban!
Elsődleges szempontunk az, hogy minden egyes Generálkivitelezőt, Vállalkozót megszűrjünk arra vonatkozóan, hogy valóban mennyire megbízhatóak és a Megrendelőnek a számára legmegfelelőbb Kivitelezőt tudjuk ajánlani.
Cégünk már a regisztrálás megkezdésekor komoly ellenőrzésnek teszi ki, így erősen megszűri azokat a Generálkivitelező cégeket akik Cégünkkel kívánnak szerződni és ez az ellenőrzés nem csak egyszeri alkalmat jelent, hanem folyamatos, heti rendszerességgel történik.
Cégünkhöz nem regisztrálhat bárki, aki csupán állítja magáról, hogy építőipari vállalkozó, mivel mi megszűrjük, folyamatosan ellenőrizzük a kivitelező cégeket.