Műszaki ellenőr, Felelős Műszaki Vezető (FMV), Statikus

felelős műszaki vezetőMűszaki ellenőr, azaz teljes néven Építészeti Műszaki Ellenőr

Az építési műszaki ellenőr a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelően az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását. Ezen tevékenységünk alapvető része – többek között – az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése, az (elektronikus) építési napló(k) ellenőrzése, az abban történő bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése, hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban. Feladata továbbá műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére; az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésének elvégzése, a műszakilag indokolt ellenőrzések és vizsgálatok adatainak, valamint a szükséges intézkedések meghatározásának bejegyzése az építési naplóba; az átadás-átvételi eljárásban való részvétel; műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése, javaslattétel. A feladatok részét képez továbbá pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése, valamint a vállalkozói teljesítés műszaki ellenőri igazolása (teljesítésigazolás) is. A fenti rövid leíráson túlmenően a műszaki ellenőri feladatokat részletesen és teljes körűen szabályozza a fent említett kormányrendelet.

A törvényi előírásokon túl a Műszaki ellenőri szolgáltatások részét képezi – többek között, de nem kizárólag – a heti helyszíni kooperációkon való részvétel, generálkivitelezői szerződés áttekintése és véleményezése műszaki ellenőri szempontból, a beruházással kapcsolatos, jogszabályban meghatározott bejelentési, engedélyeztetési kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése, havi állapotjelentés, haladási riport készítése, javaslattétel az esetleges késés megszűntetésének módjára, illetve intézkedés a késedelem lehetőség szerinti megszűntetésére, valamint szükség szerint részvétel a hatósági bejárásokon, ellenőrzéseken. Az átadás-átvétel során a mennyiségi és minőségi hibajegyzék összeállítása, javaslattétel a hibajavítási és hiánypótlási munkák elvégzésére, a szükséges tesztek, próbaüzemek lefolytatása, közreműködés a használatba vételi engedélyezési eljárásban, a végső költségelszámolás előkészítésében, valamint a beruházás lezárásában.

Magasépítés és mélyépítés:

a magasépítési és mélyépítési kivitelezési munkálatokhoz kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatások magába foglalnak minden szakági műszaki ellenőrzést: építészet, tartószerkezet, mélyépítés, épületgépészet, épületvillamosság (erős- és gyengeáram), tűzvédelem, stb.

Út és infrastruktúra:

mélyépítés, út-, és vasútépítés, közműépítés, vízépítés műszaki ellenőri feladatainak ellátása.

műszaki ellenőr

Felelős Műszaki Vezető, azaz FMV

Ki a felelős Műszaki Vezető, azaz FMV? A felelős műszaki vezető (röviden FMV) a magyarországi építőipari minőségfenntartó, minőségbiztosító szakember, akinek jogköreit az Építési törvény (Étv.) és az FMV szakmagyakorlását szabályozó kormányrendelet szabályozzák.
Mi a Feladata az FMV-nek? Célja és rendeltetése, hogy a hivatalos építési engedélyeknek, építési jogszabályoknak és szabványoknak megfelelő kivitelezés megvalósuljon.
Hatásköre nem egyezik meg az építési műszaki ellenőrével, akit a megrendelő alkalmaz.

Miért van szükség az FMV-re? Építési tevékenységek végzése során alkalmazása kötelező, a kivitelező köteles felfogadni és alkalmazni az építési folyamat koordinálására és köteles bejelenteni az építési hatóságnál az építési folyamat megkezdése előtt. A használatbavételi eljárás, a műszaki átadás- átvételi eljárás az FMV nyilatkozatával kezdhető meg.

Statikus tervező

  • Lakosság

Lakossági érdeklődők számára elsősorban tartószerkezeti (statikai) terveket és talajvizsgálati jelentéseket készítünk. Lakóépületek tekintetében a hatályos előírások alapján különböző mélységű kidolgozottságban készülnek a tervek. Mindenképpen szükséges monolit vasbeton szerkezetekről terveket készíteni, ezek alól csak vasbeton koszorúk és a kisnyílásközű előregyártott gerendás födémek a kivételek. De tapasztalatunk szerint ezekről is célszerű, legalább a födémgerenda kiosztást leegyeztetni. Új építésű lakóépületek esetén, 300m² hasznos alapterület alatt, az egyszerűsített bejelentési dokumentáció részei közé tartoznak a statikai kiviteli tervek is, az előírások szerinti tartalommal.

  • Beruházók

Nagy és nagyobb léptékű építéskiviteli tervek készítésénél az idő a kulcs tényező. Igyekszünk minden megrendelőnk egyéni igényeihez igazodni, rugalmas ügyfélkezeléssel és időpont egyeztetéssel. Időpont egyeztetés 2-3 napra előre, ideális esetben akár még a felkeresés napján is teljesítjük!

  • Közigazgatás

Önkormányzatok és más központi költségvetésű szervezeteknél a nagy szervezeti rendszerből eredő nehézkes ügyintézési idő ne akadályozza meg Vezetőiket meg abban, hogy a szükséges, a jövőt előmozdító előkészítő munkálatok elvégzésre kerüljenek. Keressenek meg bennünket és szakembereink megoldást adnak Önöknek a szükséges döntések gyors előkészítéséhez.

Telefon: +36 30 515 62 06 | E-mail: E-mail: info@mesterszakember.hu

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) | Adatkezelési tájékoztató (GDPR)

Építőipari Közvetítő Cég a teljes országban mindenhol.
Cégünknek sok más közvetítő céggel szemben nem az a célkitűzése, hogy több ezer regisztrált Generálkivitelező és Vállalkozó legyen az adatbázisunkban!
Elsődleges szempontunk az, hogy minden egyes Generálkivitelezőt, Vállalkozót megszűrjünk arra vonatkozóan, hogy valóban mennyire megbízhatóak és a Megrendelőnek a számára legmegfelelőbb Kivitelezőt tudjuk ajánlani.
Cégünk már a regisztrálás megkezdésekor komoly ellenőrzésnek teszi ki, így erősen megszűri azokat a Generálkivitelező cégeket akik Cégünkkel kívánnak szerződni és ez az ellenőrzés nem csak egyszeri alkalmat jelent, hanem folyamatos, heti rendszerességgel történik.
Cégünkhöz nem regisztrálhat bárki, aki csupán állítja magáról, hogy építőipari vállalkozó, mivel mi megszűrjük, folyamatosan ellenőrizzük a kivitelező cégeket.