Kivitelezés során számos probléma felmerülhet, amelyek közül kiragadunk egy pár jelentőset, azonban ezektől természetesen sokkal több problémával is találkozhatunk:

1. Soha ne bízzon meg olyan Kivitelezőt, aki nem ír Vállalkozási szerződést, nem ír Teljesítési igazolást az elvégzett munkákhoz kapcsolódóan, nem ír átvételi elismervényt az átvett összegekről! Ezen dokumentumok kitöltetlen meglétéről győződjön meg előzetesen még a szerződéskötés előtt! A későbbiekben esetlegesen jelentkező hibák, avagy a garanciális-jótállási igények felmerülése esetén ugyanis abszolút nem, vagy csak nagyon nehezen érvényesíthetőek megrendelő számára a követelései az említett dokumentumok hiányában.

Javaslat:

A cégünkkel leszerződött Kivitelezői cégek kivétel nélkül rendelkeznek a fenti dokumentációk mindegyikével, úgy ez a probléma nem állhat fenn, ha a Cégünkkel szerződik. Abban az esetben, ha nem a Cégünkkel szerződik, úgy feltétlenül bízzon meg egy szakjogászt a szükséges dokumentumok elkészítésére!

2. Nagy általánosságban a Kivitelezők által megírt Vállalkozási szerződésben túlnyomórészt, vagy kizárólag csupán a Kivitelezői érdekeket helyezik előtérbe a Megrendelő hátrányára a Kivitelező cégek, ennek köszönhetően a későbbiekben felmerülő esetleges jogi viták esetében egyértelműen a Megrendelő hátrányba szorul a Kivitelezővel szemben , amelyek súlyos veszteségeket okozhatnak önnek, mint Megrendelőnek.

Javaslat:

a/ Cégünk biztosítja a leszerződött ügyfeleinek az érdekeiket maximálisan képviselő összes szükséges dokumentációt, szerződést, az elengedhetetlen jogszabályi hivatkozások feltüntetésével, amelyek a kivitelezéshez szükségesek, legyen az Generálkivitelezői szerződés, Alvállalkozói szerződés, Mellékszerződések, Teljesítési igazolások, Átadási jegyzőkönyvek, Pénzügyi- Kivitelezési ütemezési szerződés, Készpénzátvételi szerződés.

b/ Abban az esetben, ha nem szerződött ügyfelünk, feltétlenül vizsgáltassa felül a Kivitelezők által biztosított összes dokumentumot, szerződéseket szakjogásszal.

3. A kivitelezőnek átadott kivitelezési munkák nem kerülnek elvégzésre. Vita támad Megrendelő és Kivitelező között az elvégzett munkák és a Kivitelezőnek kifizetett összegek megfelelő mértékének arányairól, a Kivitelezőnek átadott összegek mennyiségéről.

Javaslat:

Soha ne adjon át készpénzt egy „sajtcetlire” aláírt Átvételi elismervény fejében. Megrendelő részéről minden kifizetés kizárólag csak azt követően történjen meg, hogy Megrendelői oldalról felmérésre kerül az elvégzett munkák mennyisége és ennek eredményét egy Teljesítési igazolásba leírják, majd ezt követően egy szabályos Átvételi elismervényen Kivitelező aláírásával leigazolásra kerül az összeg átvétele.

Mindegyik kivitelezés során a legbiztonságosabb, leellenőrizhetőbb fizetési módszer, ha a Megrendelő átutalással fizet a Kivitelezőnek. Számos esetben azonban a kivitelezők ragaszkodnak a készpénzes fizetéshez, amelynek több oka is lehet. Ezekre is megoldást jelent a Cégünk KÖZVETíTŐI bankszámlája, amely KÖZVETíTŐI bankszámláról a Kivitelező más-más bankszámláira is megtörténhet az utalás. Ennél fogva kiküszöbölhetőek a kockázatos készpénzes kifizetések. KÖZVETíTŐI bankszámláról történő utalások esetében Cégünk, mint pártatlan fél egy esetleges jogi vita esetén banki utalási igazolásokkal tudja alátámasztani a Megrendelők igazát.

4. Kivitelezés során felmerülnek kivitelezési hibák, hibás teljesítés, a kivitelezés befejeztével garanciális-jótállási igény jelentkezik Megrendelői oldalról.

Javaslat:

A garanciális, jótállási hibákra vonatkozóan a törvény egyértelműen rendelkezik, amely jogszabályokat javasoljuk foglalják bele a Vállalkozási szerződésbe. Az elvégzett munkák, részmunkák átvétele során a Teljesítési igazolásokba feltétlenül fel kell tüntetni a ténylegesen megvalósult munkálatok pontos mennyiségeit, valamint a kivitelezési munkákhoz kapcsolódó hibákat szerepeltetni kell. A Teljesítési igazolásokban feltüntetett hibákhoz kapcsolódóan külön Mellékszerződésbe szükséges foglalni a Kivitelező által vállaltakat a hibák kijavításának milyenségét, annak Kivitelező által vállalt javítási időpontját.

Telefon: +36 30 515 62 06 | E-mail: E-mail: info@mesterszakember.hu

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) | Adatkezelési tájékoztató (GDPR)

Építőipari Közvetítő Cég a teljes országban mindenhol.
Cégünknek sok más közvetítő céggel szemben nem az a célkitűzése, hogy több ezer regisztrált Generálkivitelező és Vállalkozó legyen az adatbázisunkban!
Elsődleges szempontunk az, hogy minden egyes Generálkivitelezőt, Vállalkozót megszűrjünk arra vonatkozóan, hogy valóban mennyire megbízhatóak és a Megrendelőnek a számára legmegfelelőbb Kivitelezőt tudjuk ajánlani.
Cégünk már a regisztrálás megkezdésekor komoly ellenőrzésnek teszi ki, így erősen megszűri azokat a Generálkivitelező cégeket akik Cégünkkel kívánnak szerződni és ez az ellenőrzés nem csak egyszeri alkalmat jelent, hanem folyamatos, heti rendszerességgel történik.
Cégünkhöz nem regisztrálhat bárki, aki csupán állítja magáról, hogy építőipari vállalkozó, mivel mi megszűrjük, folyamatosan ellenőrizzük a kivitelező cégeket.