KIVITELEZŐI REGISZTRÁCIÓ FELTÉTELEI:

Kizárólag olyan szakipari Kivitelezők regisztrációját várjuk, akik a szakmai szempontok figyelembevételével, azok betartásával végzik el az építőipari munkálatokat és rendelkeznek a munkavégzéshez szükséges kellő szakmai tudással és leellenőrizhető referenciákkal.
Miért ajánljuk az összes kivitelezőnek a Cégünkkel történő együttműködést, még akkor is, ha nem mi közvetítettük Önnek, mint Kivitelezőnek a Megrendelőket, a konkrét megbízást?

 • Túlnyomórészt a Megrendelők becsületesen állnak a szerződésben vállaltakhoz és kifizetik a tisztességgel, becsületesen elvégzett munkák ellenértékét.
 • Egyre több Kivitelező cég a pályafutása során azonban biztosan beleesett már abba a hibába, hogy Megrendelői oldalról nem lett kifizetve az általa becsületesen elvégzett munka. Egy ilyen pénz ki nem fizetés, vagy akár egy indokolatlan pénzvisszatartás is akár a Kivitelező cég, vállalkozás végét is jelentheti és akár csődbe is mehet a Kivitelező vállalkozása.
 • Ezeknek az eseteknek a 90%-ában a nem fizető Megrendelők már a munkák elkezdése előtt tudták azt, hogy nem akarják, vagy nem rendelkeznek az elvégzett munkálatok kifizetéséhez szükséges pénzösszegekkel, ennél fogva úgy bízták meg a Kivitelezőt a munkák elvégzésével, hogy már előre tudták azt, hogy nem tudják majd kifizetni ezeknek a munkálatoknak az ellenértékét a Vállalkozónak.
 • Sajnálatos módon rohamosan nő azon Megrendelők száma, akik abszolút nem, vagy csak csökkentett mértékben akarják kifizetni az egyébként tisztességgel elvégzett munkák teljes ellenértékét a Vállalkozóknak. Az utóbbi pár évben annyira elszaporodtak az ilyen jellegű kinemfizetések, hogy az építőiparban erre a Megrendelői magatartásra már egy gúnynév is született „PORTYÁZÓK” néven.
 • Ezt a Portyázó magatartást kiküszöbölendő, Cégünk, mint 3. pártatlan félként közvetítői szerepet tud vállalni a kivitelezések teljes időtartama alatt.

Közvetítői szerepkörünk magába foglalja:

 • Szakjogászok által olyan dokumentációkkal, szerződésekkel rendelkezünk, amelyek maximálisan védik, mind a Megrendelői, mind pediglen a Vállalkozói oldal érdekeit, amelyeket biztosítunk a Cégünkkel szerződött Kivitelező cégeknek.
 • Cégünk rendelkezik KÖZVETíTŐI bankszámlával, ennél fogva harmadik, pártatlan félként a Megrendelő által a Cégünk KÖZVETíTŐI bankszámlájára utalt kivitelezési részösszegek kifizetése azonnal megtörténik a Kivitelező irányába, amint azt a Megrendelő egy Teljesítési igazolással, vagy írásbeli Megrendelői hozzájárulással leigazolja. A Megrendelő által aláírt Teljesítési igazolás, vagy írásbeli Megrendelői hozzájárulás cégünkhöz történő eljuttatása esetén azonnal megtörténik a Vállalkozók irányába a vállalkozási díj átutalása Megrendelő általi pénzvisszatartás nélkül.
 • KÖZVETíTŐI számlán elhelyezett összegek felett kizárólag Megrendelő rendelkezhet, ennél fogva egy teljesített kivitelezés esetén az aláírt Teljesítési igazolás, vagy Megrendelői írásbeli hozzájárulás cégünkhöz történő eljuttatása szükséges a Kivitelező bankszámlájára történő átutaláshoz / Szóbeli hozzájárulást cégünknek nem áll módjában elfogadni, kizárólag írásos hozzájárulást.
 • Teljesítetlen kivitelezés esetén Megrendelői írásbeli kérés alapján a KÖZVETíTŐI számlán elhelyezett összeg kizárólag a Megrendelő bankszámlájára kerülhet visszautalásra. Ebben az esetben a Kivitelezőnek köszönhető szerződésszegés részleteinek indoklását feltétlenül szükséges írásban eljuttatni a cégünkhöz, mint például, ha nem teljesített, részben, vagy hibásan teljesített a kivitelező.

Miért előnyös a Cégünkkel kötött együttműködés minden egyes Kivitelező cégnek?

 • Ön, mint kivitelező előre bekérheti Cégünk pártatlan KÖZVETíTŐI bankszámlájára a Megrendelőtől az előleg összegeit, a tervezett, vagy az épp elkezdett munkálatok ellenértékét, így meggyőzödhet arról, hogy a Megrendelő valóban rendelkezik a szerződésben szereplő vállalkozási díjak ellenértékével, vagy a Megrendelő megbízhatóságáról.
 • Az előleg összegét, valamint az egyes munkákhoz kapcsolódó részszámlák összegét a Megrendelő már előre el tudja utalni a Cégünk, mint pártatlan fél KÖZVETíTŐI bankszámlájára, amely bankszámlán lévő összegek esetében kizárólag a Megrendelő, valamint a Kivitelező közötti pénzmozgás lehetséges. Ennek köszönhetően mind a Megrendelő, mind pediglen a Kivitelező is maximális biztonságban tudhatja a kivitelezéshez kapcsolódó átutalt összegeket.
 • Kivitelező azért lehet biztonságban, mivel a részmunkákhoz kapcsolódóan, már a munkák elkezdésének az időpontjára bekérheti Megrendelőtől a részmunkák ellenértékének a kifizetését. Miután teljesíti a Kivitelező a munkálatokat- részmunkákat és megtörténik a munka elvégzésének a leigazolása, azonnal átutalja Cégünk az Ön által megjelölt bankszámlára a szükséges összeget.
 • Megrendelő pedig azért van biztonságban, mivel Cégünk, mint a Megrendelő és a Kivitelező cég közötti 3. pártatlan fél KÖZVETíTŐI bankszámláján marad a Megrendelő által átutalt összeg addig, amíg a munkálatok elvégzésre nem kerülnek.
 • Ön, mint Kivitelező kérheti a Megrendelőtől, hogy előleg összeget fizessen meg Önnek a Cégünk KÖZVETíTŐI bankszámlájára, amely összeget cégünk azonnal átutalja Önnek, mint Kivitelezőnek, amint megtörténik a Megrendelői visszaigazolás, amely kapcsolódhat az építési helyszínre történő felvonuláshoz, az építési anyagok megvásárlásához, vagy a szerződésben szereplő munkafolyamatok elvégzéséhez.
 • Cégünk minden egyes Kivitelezőhöz kapcsolódóan kizárólag csak egy céges bankszámlaszámra vállalja a tovább utalást, ennél fogva a Megrendelői utalások továbbítása kizárólag csakis az egyik előre meghatározott, a szerződésünkben is szereplő bankszámlaszámra történhet, így a vállalkozási összegek megosztott utalásait nem vállaljuk.

Regisztrálást kizáró tényezők a Kivitelező cégeknek:

 • Azon cégek, amelyek Cégkivonata alapján nem végezhetnek építőipari tevékenységet, amely cégeknek nem élő az adószámuk, felszámolás, csődeljárás, végelszámolás, vagy akár eltiltás hatálya alatt állnak, azok nem regisztrálhatnak az oldalon. Ezek bármelyikének a fennállása esetén a regisztrálás nem megoldható.
 • A kivitelező cégeknek kötelességük a fentiekben leírtak fennállásának a tényéről 2 napon belül tájékoztatni a Cégünket.
 • A regisztrálást követően a fentiekben leírt bármelyik kizáró tényező fennállása esetén az adatbázisból történő azonnali tiltást vonja maga után, amelynek tényéről egy esetlegesen folyamatban lévő projekt kivitelezéséhez kapcsolódóan a Megrendelőt azonnal tájékoztatja Cegünk.
 • Az oldalunkra történő regisztrálás esetében a regisztrált cég visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy a fentiekben leírtakat a Megrendelő, tulajdonos érdekeit képviselve cégünk folyamatosan leellenőrizhesse.

Telefon: +36 30 515 62 06 | E-mail: E-mail: info@mesterszakember.hu

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) | Adatkezelési tájékoztató (GDPR)

Építőipari Közvetítő Cég a teljes országban mindenhol.
Cégünknek sok más közvetítő céggel szemben nem az a célkitűzése, hogy több ezer regisztrált Generálkivitelező és Vállalkozó legyen az adatbázisunkban!
Elsődleges szempontunk az, hogy minden egyes Generálkivitelezőt, Vállalkozót megszűrjünk arra vonatkozóan, hogy valóban mennyire megbízhatóak és a Megrendelőnek a számára legmegfelelőbb Kivitelezőt tudjuk ajánlani.
Cégünk már a regisztrálás megkezdésekor komoly ellenőrzésnek teszi ki, így erősen megszűri azokat a Generálkivitelező cégeket akik Cégünkkel kívánnak szerződni és ez az ellenőrzés nem csak egyszeri alkalmat jelent, hanem folyamatos, heti rendszerességgel történik.
Cégünkhöz nem regisztrálhat bárki, aki csupán állítja magáról, hogy építőipari vállalkozó, mivel mi megszűrjük, folyamatosan ellenőrizzük a kivitelező cégeket.